Copyright İYuen Fat Fisheries 1998-2004

Please contact us to get updated price.
No.3 Nam Pak Road, Ping Shan, Yuen Long, Hong Kong
Tel: (+852) 24483517   Fax:
(+852) 26174651  Email: info@tropicalfishhongkong.com